Ieder land heeft weer zijn eigen verplichtingen gesteld omtrent de brandpreventie voor haar inwoners. Allemaal met goede bedoelingen. Echter is het goed om je aan deze maatregelen te houden aangezien dit het verschil tussen leven of dood kan maken. Nederland wordt namelijk steeds strenger omtrent het naleven van deze maatregelen. Het is voor de waarborging van jouw eigen veiligheid.

Rookmelders op elke verdieping

Vanaf 1 juli 2022 is de wooneigenaar van de woning verplicht om op iedere verdieping van de woning rookmelders te hebben aangebracht, ook bestaande bouw. Eerst gold deze regel alleen voor de nieuwbouwwoningen in Nederland. De Nederlandse overheid verplicht dit omdat er jaarlijks ongeveer 100.000 woningbranden plaatsvinden, waarvan 31 met een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Van deze dodelijke gevallen had 6 op de 10 geen rookmelder in huis. De overheid hoopt zo 13 dodelijke slachtoffers te sparen. Dit is dus echt van levensbelang en dient niet onderschat te worden.

Wie is hier damn verantwoordelijk voor? De woningeigenaar. Volgens deze voorschriften is de verhuurder verantwoordelijk voor de plaatsing wanneer je in een huurhuis woont, mits anders is afgesproken. Voor sommige huisbazen kan dit veel werk zijn. Daarom is er gekozen voor een deadline wat verder in de toekomst, zodat er genoeg tijd en ruimte is om de rookmelders te bestellen en te plaatsen.

Hittemelders, gasmelders en koolmonoxidemelders

Deze verplichtingen gelden in woningen niet voor de hittemelders, gasmelders en koolmonoxidemelders. Toch raden wij je ten zeerste aan om hier gebruik van te maken. Rookmelders zijn namelijk niet in alle ruimtes effectief en kunnen in ruimtes als keukens en zolders vaak vals alarm slaan. In dit soort ruimtes presteren de hittemelders beter. Daarnaast beschermen rookmelders jou niet tegen het giftige gas koolmonoxide. Door dit soort apparaten ben je wel veel breder beschermt tegen gevaarlijke situaties. Het is dus niet verplicht, maar wel zeer verstandig.

Brandblussers en blusdekens

Ook brandblussers en blusdekens zijn niet verplicht in woningen. Echter is dit opnieuw wel een verstandige keuze. De hierboven genoemde melders helpen je om de brand zo snel mogelijk te ontdekken, maar wat als die brand dus uitbreekt. Dan bestaat de mogelijkheid dat je het vuur nog de baas kan worden. Hiervoor zijn brandblussers en blusdekens zeer geschikt. Brandblussers kunnen branden blussen, net als blusdekens. Echter kunnen blusdekens ook mensen redden en beschermen tegen de vlammen wanneer je een warm en gevaarlijk stuk moet trotseren. Opnieuw dus niet verplicht, maar wel verstandig.