Palliatieve zorg is een vorm van 24-uurs zorg die Zorgservice Brabant aanbiedt. Palliatieve zorg is in het leven geroepen voor mensen met een ernstige ziekte die in de hun laatste levensfase zitten en een helpende hand nodig hebben. Palliatieve zorg houdt in dat het de pijn wilt verzachten bij de persoon die lijdt. Dit hoeft niet alleen de hulp te zijn bij de lichamelijk pijn, maar ook psychologische pijn. Dit is namelijk erg belangrijk bij deze mensen. Naast dat er begeleiding is bij de patiënt zelf is er ook hulp voor de naasten van deze patiënt. Palliatieve zorg kan worden gestart vanuit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Mocht dit niet de zorg zijn die bij u past zijn er nog andere verschillende vormen van 24-uurszorg.

Wat voor hulp wordt er verzorgd bij palliatieve zorg?

Op het moment dat palliatieve zorg wordt ingezet kunnen er vele verschillende vormen van zorg worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de hulp bij de pijn bij zowel fysieke en psychische klachten, hulp bij de verlichting van de levenskwaliteit, ondersteuning van familie in de laatste fase, het afscheid en het rouwen. Palliatieve zorg is niet alleen fysieke zorg voor de patiënt, maar de focus ligt op de kwaliteit van het leven en de mentale gesteldheid van de patiënt en de naasten. Daarom wordt ook op het moment dat de patiënt overlijdt nog steeds zorg geboden aan de naasten.

Wat zijn de verschillen tussen palliatieve en terminale zorg

Het grootste verschil tussen palliatieve en terminale zorg is hoe lang het kan duren. Op het moment dat palliatieve zorg van kracht is kan de patiënt eventueel nog jaren leven en deze zorg ontvangen. Bij terminale zorg is het zo goed als zeker dat de patiënt niet langer als 3 maanden nog door kan. Daarom staat palliatieve zorg ook om het leven van de patiënt zo goed mogelijk te verzorgen en terminale zorg het sterven van de patiënt zo goed mogelijk te verzorgen. 

Wanneer komt een persoon in aanmerking voor Palliatieve zorg?

Op het moment dat een persoon terminaal ziek is en er zekerheid in is dat de persoon in een korte periode zal overlijden komt hij of zij in aanmerking voor palliatieve zorg. Bij bepaalde ziektes is dit vaak duidelijk hoe lang de desbetreffende persoon nog ongeveer heeft, maar bij sommige ziektes ook niet. Sommige ziektes zijn nog niet bekend genoeg om er een tijdsbestek aan te geven. Wanneer dit van toepassing is zal de desbetreffend arts u het sein geven wanneer de patiënt in aanmerking komt hiervoor. Soms kan het gebeuren dat de ziekte pas later wordt geconstateerd en kan het moment van diagnose samenvallen met de aanvraag van palliatieve zorg. Hierbij zal nogmaals de desbetreffende arts de keuze maken of het van toepassing is. Zoals eerder gezegd er zit geen tijdsbestek vast aan palliatieve zorg ofwel het kan jaren of maanden duren, maar toch is het fijn om het te hebben wanneer het moment daar is.